Cornelis Willems Lamme
(Circa 1615-)
Maria Hermans
(-)
Aaltje Cornelisdr Lamme
(-)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Cornelis Cornelisz van Schaik
2. Jan Cornelisz van Nes

Aaltje Cornelisdr Lamme 128,935

  • Marriage: (1): Cornelis Cornelisz van Schaik 128,935
  • Marriage: (2): Jan Cornelisz van Nes 1 may 1671, Vleuten 935

  General Notes:

Trouwt tweede huwelijk wonende op 't Hof ter Weijde onder Vleuten.

Schuldbekentenis - f 2.778-4-8 als restant van verschuldigde pacht en kosten van de nieuw aangegane huur
Aktenummer: 117
Datum: 30-07-1670
Soort akte: Schuldbekentenis
Notaris: J. VAN AELST
Samenvatting: f 2.778-4-8 als restant van verschuldigde pacht en kosten van de nieuw aangegane huur
Personen:
Schuldenaar: Aeltgen Cornelis Lammen
Echtgenoot: wed. Cornelis van Schayck
Woonplaats: [Vleuten], Hoff ter Weyde
Borg: Cornelis Willemss Lammen, vader
Woonplaats: Benschup
Schuldeiser: Paulus Heurnuius
Beroep: raedt in de vroetschappe, gewesene rentmeester van Catharinae convent
Woonplaats: Utrecht
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U049a001

Liquidatie - verrekening van rente ten laste van tweede party met geleverde waren en voorgeschoten bedragen
Aktenummer: 42
Datum: 15-10-1691
Soort akte: Liquidatie
Samenvatting: verrekening van rente ten laste van tweede party met geleverde waren en voorgeschoten bedragen
Notaris: P. LEECHBURCH
Personen:
Eerste Partij: Anna van Schayck
Woonplaats: Utrecht
Tweede Partij: Jan van Nes
Echtgenoot: x Aaltgen Cornelis Lammen, eerder wed. Cornelis van Schayck
Woonplaats: 't Hoff ten Weyde
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U097a006

Verklaring - dat perceel land, leenroerig aan heerlykheid Vliet, pro forma staat op naam van zoon Cornelis Janss van Nes (Cornelis Jansen van Nesch), die na overlyden van comparant perceel ontvangt in mindering op vaderlyk erfdeel
Aktenummer: 8
Datum: 20-07-1709
Soort akte: Verklaring
Notaris: H. VAN WOUDENBERGH
Samenvatting: dat perceel land, leenroerig aan heerlykheid Vliet, pro forma staat op naam van zoon Cornelis Janss van Nes (Cornelis Jansen van Nesch), die na overlyden van comparant perceel ontvangt in mindering op vaderlyk erfdeel
Personen:
Verklaarder: Jan Corneliss van Nes
Echtgenoot: wedr. Aeltie Cornelis Lammen
Woonplaats: Vleuten, hof Ter Weyde
Verwijzingen: scheiding d.d. 29-6-1709 voor notaris H. van Woudenbergh
Bijzonderheden: kinderen Cornelis Janss van Nes, Arien Janss van Nes (Adriaen Jansz van Nesch) en Gerrit Janss van Nes (Gerrit Jansen van Nesch) gaan akkoord
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U093a057

Uitkoop - uit gemeen gebleven goederen uit nalatenschap van moeder Aeltie Cornelis Lammen, in leven gehuwd met Jan Corneliss van Es
Aktenummer: 31-1
Datum: 01-04-1712
Soort akte: Uitkoop
Notaris: H. VAN WOUDENBERGH
Samenvatting: uit gemeen gebleven goederen uit nalatenschap van moeder Aeltie Cornelis Lammen, in leven gehuwd met Jan Corneliss van Es
Personen:
Uitkoper: Gerrit Janss van Es
Woonplaats: Hof ter Weyde
Tweede Partij: Cornelis Janss van Es (Cornelis Jansen van Nesch), broer
Woonplaats: Hof ter Weyde
Verwijzingen: scheiding d.d. 29-6-1709 voor notaris H. van Woudenbergh
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U093a062 128,935

Aaltje married Cornelis Cornelisz van Schaik, son of Cornelis Huijberts van Schaik and Jannigje Cornelis Joosts 128.,935 (Cornelis Cornelisz van Schaik died before 30 july 1670 128.)

Aaltje also married Jan Cornelisz van Nes on 1 may 1671 in Vleuten.935 (Jan Cornelisz van Nes was born circa 1645.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.