Simon Ariens
(-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Sijgje Ariens

Simon Ariens 843

  • Marriage: Sijgje Ariens 843

  General Notes:

R.A. Gelkenes nr. losse katern bijgevoegd, 12-12-1622:
Gerrit Symonsz. v.h.z. en vervangende Sent Cornelisz., getr. hebb. Jacobge Symons, Dirck Joosten tot Oud-Alblas, als getr. hebb. Pleuntge Leenderts, eerder weduwe van Aryen Symonsz., nog de voogden van de weeskinderen van Ariaentgen Symons, allen kinderen en erfgenamen van za. Symon Aryensz. en Sijtgen Ariens, transporteren aan Anthonis Symonsz., hun broeder en mede-erfgenaam 4/5 deel van een huis en erf aan de Kerckesteech te Gelckenes, strekkende van voren tot achteren aan het erf van Aryen Aryensz. Oom, aan de zuidzijde tussen deze belendingen de weduwe van Gerrit Rochusz., met huis en erf, met de gemene steeg toekomende hun comparanten met de erfgenamen van za. Adam Adriaensz. Oom. 843

Simon married Sijgje Ariens.843

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.